Start
Nyheter
Vad kan PrivEkon?
Hur PrivEkon fungerar
Köpinformation
Ladda hem systemfiler
Godsaker
KalenderDagbok
Tips för användare
Eftertankar
Kontakt


Nyheter

Gratis version av PrivEkon: 91F klar juni 2014.
PrivEkon är nu fri att laddas hem.
Efter 25 år släpper jag nu PrivEkon fri. Den som önskar support får
fortfarande anmäla sig med namn och adress till mig.

Ny version av Kalenderdagbok: 7.5.1 klar januari 2015.
För version 7.5.1 har följande ändrats:
Fler noteringar finns nu: 15 st. En bug har fixats för antalet Notnamn.
Den lilla knappen med ikon för utskrift av Helårxxxx.txt har inte fungerat.
Detta är nu ändrat så att utskrift nu fungerar och även med formatering.
Alla som saknat detta ombeds ta hem nya versionen 7.5.1 och installera på nytt.

Ny version av PrivEkon: 9.0.3 klar mars 2013.
För version 903 har följande ändrats:
Filerna betr.ini och vpr.ini sparas nu endast när de ändrats.


Ny version av kalenderdagbok: 7.0.0 klar 17 oktober 2010.
För version 7.0.0 har följande ändrats:
Sparande av dagens text sker nu automatiskt vid flytt av datum.
En i vanliga Windows-program Hjälp-fil kan nu fås fram med ett tryck på F1.
Install-filen heter nu KalenderDagBokV7_Install.exe. Vissa förbättringar i övrigt har gjorts samt anvisningar om hur man formaterar och lägger in bilder i en dagbok.

Ny version av PrivEkon: 9.0.1 klar juni 2011.
För version 901 har följande ändrats:
Ett litet fel har rättats: ordet "hemekonomi" saknade ett e. Rättat 1 juni 2011.
Klick på Idag-rutan vid vissa inmatningar ska nu visa rätt.
Ny meny:
-Visa skrivare- som visar skrivare noterade i datorn.

Hjälpfilen har ändrats med något mindre textstorlek. Textstorleken i hjälpfiler kan ställas in så här:
1 Från desktop (skrivbordet) Tryck F1 för Windows hjälp
2 Hitta Alternativ för Hjälp- och supportcenter,
3 Där kan man välja textstorlek.

PrivEkon901 fungerar utmärkt i Windows7

Från version 900:
PrivEkon är omarbetad och kommer nu med klassisk Hjälp i Windows-stil.

Filer för kontokort är nu borttaget: man kan enklare sköta kontokort med en KNT-fil.

En ny filknapp har tillkommit: Öppna Text.

PrivEkon kostar nu 300 kr. Med allt arbete som lagts ner på programmet och den support jag står för är detta rimligt. Licensen gäller dessutom för alltid.

Den som vill ha ett så både enkelt och avancerat program fyllt med så många funktioner kommer att förstå att det är värt vad en inbunden bok kostar.

Ladda hem demoversion:
   PrivEkon91F 30 dagar

PrivEkon902 är en s.k.Beta-version: = att den är under granskning och kan korrigeras löpande. Den som hittar ett fel, som gör att  PrivEkon "dyker" får licensen gratis.

Version av PrivEkon: 8.5.0 från 2009-10-27.
Tre buggar funna:
Felskrivning i värdepapper nu rättat.
Arkivering har inte fungerat, nu rättat.
En märklig sak: vid senaste vintertidsomställningen har filtid
ändrats i vissa fall, vilket orsakat problem med registrering.
Detta ska förhoppningsvis inte kunna ske i framtiden.


Ny version KalenderDagbok: 6.0.1 från 2009-10-12.
Några kosmetiska ändringar: utskrift av hela året nu med färre tomma rader, aktuell mapp visas.

Version av PrivEkon: 840 från 2009-05-18.

För dem som tagit hem version 830 tidigare: Ta hem
Korrigerad version (beräkning av värdepapper) samt vissa kosmetiska ändringar från 2009-05-18.


Beräkning av Vinst/Förlust för Värdepapper har varit under
övervägande. Jag har nu bestämt mig för följande:
Total Vinst/Förlust sedan start: uttryckt som:
Vinst/Förlust = Aktuellt värde - sum Betalt + sum Erhållit.
Courtage är ej medräknad.

Hantering av värdepapper är nu omarbetad:
Detta sker nu i ett fönster med rader och kolumner som i ett räkneark.


Värdepappersfiler görs om automatiskt till nya formatet. En ny fil 'vpr.ini' som styr bredd av kolumner i vpr-filer sparas när du ändrat bredd på kolumnerna (lägg pil längst upp på gränsen mellan två rubriker och dra) och stängt vpr-filen med Ctrl+F4. Vid nästa inladdning ska kolumnerna vara som du bestämt.

Nyheter i texthantering (text-format, *.txt) och Rich Text Format (*.rtf). Insätt (Insert), Num Lock och CAPS (stora bokstäver) visas nu.
Vidare finns nu något som liknar Förhandsgranskning (Print Preview) = att marginaler kan visas. Sök finns nu även med Ersätt (Ctrl+B = Byt)


Nyhet KalenderDagBok 2008-04-04:
Version 6.0.0
20080210:    Idag-knappen visade inte rätt i februari: fixat
20080304:    Cellmarkering kan tas bort med ESC
20080305:    Man kan nu ta bort Att Göra på riktigt sätt.
20080323:    Bläddra och klick på Idag är fixat.PrivEkon 2008-01-31:
PrivEkons version från : 8.2.6

I textfiler och RTF-filer kan man nu både Söka och Ersätta. Dessutom kan man se sin Printers sida med knappen "Visa utskriftsmarginaler" m.fl. förbättringar.
En ofarlig men stökig bug i Räkningar är nu rättad:
Flytt av rader i FAK (räkningar) orsakade en extra tomrad vid flytt uppåt. Ctrl+S sparar nu alltid, även korrigeringar. F1 ger normalt tom inmatningsdialog för inmatning av ny räkning. MEN: vid markerad rad ger F1 "Ändra i räkning". Vid markerad rad ger F2 en kopia av äldre räkning som snabbt kan ändras och sparas med Ctrl+S "Kopiera med ändring". Snabbar upp inmatningen!
Ett fel också rättat i värdepappershantering.
Man kan nu också skriva ut valfria rader i en kontofil (*.KNT).

Som synes har PrivEkon:s hemsida utökats med Tips för användare. Jag tar gärna med tacksamhet emot tips som användare kommit på.

Om fel uppstår är jag mycket tacksam för meddelande om detta.

Nyhet 2007-05-12:
Från PrivEkons version: 800
Texteditorn är nu en s.k. RTF-editor, som kan ta hur
stora filer som helst i både text-format och RTF-format
(= RichTextFormat, där text kan formateras.)


Nytt 2007-08-22:
PrivEkon-nyheter:
Programmet går nu att installera i Vista och ska fungera där. En ny knapp "Ny textfil" har lagts till för att snabbt kunna öppna ett textfönster, som kan sparas som text (*.txt) eller i Rich Text Format (*.rtf). Senaste formatet kan spara bilder (läggs in med kopiering) och formaterad text.

PrivEkon är nu anpassad till widescreen-skärm. Flera andra förbättringar har gjorts, bl a följer nu scrollbaren storleken på fönstret.
Ett par ändringar har skett i menyerna:
Ctrl+M ger nu inmatningsdialog för budget, där förflyttning kan ske mellan olika former för inkomster och utgifter.
Vissa funktionstangenter har fått byta plats.
Sökförfarandet börjar nu alltid med Ctrl+F och vidaresökning med F3 som är standard i många Windowsprogram.
Sökning sker bokstavsokänsligt men kan ändras till bokstavskänsligt. Meddelanderaden töms efter ca 3 sek.
Ctrl+A för Året Totalt i menyn finns inte längre för att tillåta markering av all text i textfiler med Crl+A.
Året Totalt tas nu i stället fram med Alt+T
Borttagning av markerad text i textfiler med Esc.Nytt 2006 10 29:
Tidsomställning av filer i oktober 2006 som hände detta år kan förhoppningsvis inte ske vid framtida sommartidsändringar.

Natten mellan lördag den 28 oktober och söndag den 29 oktober 2006 inträffar en märklig sak.  Någon, något har ändrat på filer i datorer så att PrivEkon begär en ny registreringskod. Hur detta har skett vet jag tyvärr ingenting om. Det har inte heller hänt vid tidigare tidsändringar (sommartid till vintertid och tvärtom). Detta hände även mig själv. Alla som råkat ut för detta och har fått registreringskod tidigare måste nu beklagligtvis begära ny kod av mig. Jag expedierar omgående. Min dator tar emot e-post dagligen. Detta meddelande ligger kvar ett par månader.PrivEkon:
Kort historik ligger nu under Kontakt nere till vänster.

En kosmetisk bug har hittats och blivit rättad:
i PrivEkon har text inte kunnat ses mot mörkblått fält.
PrivEkon har råkat ut för mystiska saker.
Fel vid registrering av filer i Windows register har konstaterats.
Detta gäller filen graph32.ocx, en länkfil för grafik.
Har därför beslutat att grafik-diagram få utgå. Om det går att rätta detta fel är osäkert för närvarande.

PrivEkon kan nu användas i flera datorer i familjen efter anvisningar från mig. Även installation på nytt efter hårddisk-formatering kan lätt ordnas.Bildpresentation av KalenderDagbok under klickmenyn till vänster.