Start
Nyheter
Vad kan PrivEkon?
Hur PrivEkon fungerar
Köpinformation
Ladda hem systemfiler
Godsaker
KalenderDagbok
Tips för användare
Eftertankar
Kontakt


Eftertankar...

för att de kommer efterhand, efter lång tid,  ofta många år . . .


Om befolkningsökning:
Det är för många människor på jorden. Under min livstid har jordens befolkning ökat från drygt 2 miljarder till 7.  Det är mer än en tredubbling. Människan dominerar som djurart totalt hela jordklotet och riskerar att ödelägga fortsatta livsvillkor för sig själv.


Om teknik:
Den tekniska utvecklingen, som pågått i tusentals år har accelererat och går nu för fort. Fram till mitten av 1900-talet spred sig teknik i en takt som tillät mänsklig anpassning utan större problem.
Idag sprids ny teknik så snabbt att vi inte hinner anpassa oss varken socialt, psykiskt och ofta inte heller fysiskt.


Om tidsperspektiv:
Ge varje år en sekund och gå tillbaka i tiden. Det tar dig ca en halvtimme att nå vår tideräknings början. Det kommer att ta tre veckor att komma till den tid som vi räknar vara människans början. Men, tiden för den verkligt stora variationen i utveckling av liv nämligen Cambrium, den tiden tar dig 20 år att nå. (drygt 500 miljoner år sen)
(Ur Bryson: En kort historik över nästan allting)


Om vatten:
Diväteoxid, vatten, finns överallt i universum och är kanske det vanligaste och samtidigt det märkligaste ämnet på vår jord. Det finns 1,3 miljarder kubikkilometer vatten på jorden, 97 % är saltvatten i haven, 3 % är sötvatten men av detta är 2,964 % inlandsis, endast 0,036 % av allt vatten är sjöar, floder och moln.

Det är detta vatten 7 miljarder människor, miljarders av andra djur och oräkneliga växter behöver för sitt liv. Saltvatten är giftigt för oss. En potatis är 80 % vatten, en tomat 95 % och en människa är 65 %.

Vatten är unikt: det går ej att trycka ihop och är det enda ämne som utvidgar sig när det fryser. Det består av 1 atom syre och 2 atomer väte, H2O. Det är genomskinligt och flyttar på sig när vi rör vid det.
Vi reser långa vägar för att dyka i det.
(Ur Bryson: En kort historik över nästan allting)


Om livets uppkomst:
Hur stor är chansen att liv uppstod av en slump?

Man vet idag att livet är bortåt 3,8 miljarder år gammalt.
Det är delade meningar bland forskare om hur livet uppstod. Några
menar att det var en slump och att vi nog är den enda planet i
universum där liv finns.

Andra säger att så snart vissa betingelser finns på en planet:
vatten och vissa kemiska ämnen, t ex kol, så uppstår liv med
nödvändighet.

En av dem är Christian de Duve, belgisk nobelpristagare i kemi,
som i sin bok "VITAL DUST - Life As A Cosmic Imperative"
beskriver hur detta gick till.

Han och andra menar att chansen att liv skulle uppstå
av en slump är en på 10 upphöjt till 40000, dvs så
liten att, som astronomen Fred Hoyle sa:

"Det är lika stor chans som att en tornado som sveper
igenom ett upplag med Boeingdelar skulle lämna efter sig en fix
och färdig Boeing 747."

Liv finns alltså på många platser i universum.


Om medvetandet och självmedvetandet:

Många försöker förklara medvetandet i hur hjärnan fungerar neurologiskt,
försöker hitta de delar av hjärnan som kan förklara (själv-)medvetandet.

Professor Peter Gärdenfors, kognitionsforskare i Lund, går en annan väg:
Han anser att (själv-)medvetandet startar med sinnesförnimmelser
och som evolutionärt utvecklas steg för steg.
Varje steg förutsätter den tidigare:

• sinnesförnimmelser
• uppmärksamhet
• känslor
• minnen
• tankar
• planering
• jagföreställning
• fri vilja
• språkförmåga

i boken "Hur Homo blev Sapiens,. Om tänkandets evolution", Nya Doxa, 2000.

Peter Gärdenfors anser även att det inte endast är i hjärnan där medvetandet finns.
Hela kroppen är med. Om transplantation av hjärnan vore möjlig skulle
den inte känna sig särskilt hemma i en ny kropp.


För mig innebär detta att problemet med (själv-)medvetandet är löst.
Skaffa boken och läs!